Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Stanovy spolku

Turnoff Dogfrisbee, z. s.

Stanovy spolku

Čl. I

Název a sídlo

Turnoff Dogfrisbee, z. s. (dále jen „spolek“) mají své sídlo v Turnově, na adrese Žižkova 1014, Turnov 511 01. Anglický ekvivalent jména spolku: Turnoff Dogfrisbee.

 

 

Čl. II

Účel spolku

Účelem spolku je podpora psích sportů, zejména ve sportu zvaném dogfrisbee. Podpora sportovních aktivit mládeže, ve které dochází ke spolupráci člověka a psa. Prosazování práv zvířat a jejich ochrana. Vytváření a organizování dogfrisbee akcí. Podpora majitelů psů v oblasti péče o psa a vhodné výživy psa.

 

Čl. III

Hlavní činnost spolku

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., co by společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:

a) pravidelnými tréninky se psy (v letním období) a kondiční a technické přípravě hráčů v zimním období,

b) výchova a příprava nových hráčů (juniorů i dospělých osob),

c) pravidelná účast na zahraničních a domácích soutěžích,

d) pořádání seminářů, kurzů a závodů,

f) účast členů spolku na kurzech, seminářích nebo táborech pořádaných jinými subjekty, jejichž hlavní náplní je sport dogfrisbee nebo fyzická příprava psa i hráče,