Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Jak na to

Jak na to? Jednoduchá otázka a jednoduchá odpověď: hlavně s chutí, nadšením a trpělivostí.

Dogfrisbee se vám líbí a rozhodli jste se, že se do něj pustíte. V tomto článku najdete informace o třech základních úchopech, bez kterých se dál neposunete. Jde o backhand, forehand a overhand wrist flip (také nazývaný "kuře").

Pro správný start v dogfrisbee je důležité, aby hráč uměl dostatečně házet alespoň základní backhandový hod. Proto je důležité, více trénovat "nasucho" bez psa a psa si brát až když máte hody alespoň trochu "v ruce". Když budete házet psovi hody tak, že je nebude mít šanci chytit, může se stát, že ho hra přestane bavit a o frisbee ztratí zájem. Psy baví disky honit, protože je to pro ně kořist, ale když se disk nehýbe a leží na zemi je pro psa nudný a nezajímavý.

BACKHAND

Základním hodem je backhand. Jak tedy na to.
Vypadá jednoduše, ale právě u něj hodně záleží na postoji a technice hodu. Backhand se používá při distančních disciplínách, protože máte-li správnou techniku, lze hodit i přes hranici 100 m.
Podle toho, kterou rukou házíte, tím bokem se postavíte ve směru hodu. U backhandu záleží na švihu celé paže i zápěstí a také na postoji. Nelze házet dlouhé hody backhandem stojíte-li čelem ve směru letu.

Disk si můžeme rozdělit na dvě osy X a Y. Osa X určuje výšku (přední sklon) do jaké disk vyhodíme a osa Y určuje naklonění pro délku hodu.
Čím delší hod, tím svisleji musíme disk vyhodit.

 

Další důležitou věcí pro správný hod je uchopení disku. Na kratší vzdálenosti je lepší disk uchopit s prstem po obvodu. Pomáhá přesněji zaměřit na "cíl" a také pomáhá ve stabilitě hodu. Na delší hody se více hodí úchop nazývaný také "powergrip". Díky němu docílíte většího švihu a rotace a můžete tak hodit daleké hody, které jsou potřeba při Quadrupedu.


Nyní už víte, jak stát a jak disk držet, ale ještě stále není jasné, jak správně jej vyhodit. Hod začínáme jakoby od zadního ramene k přednímu a švihem napneme ruku (v přímce, kam chceme, aby disk letěl) a ve správou chvíli disk pustíme. Je lepší házet si s někým ve dvojici nebo i více lidech, aby jste nemuseli stále běhat pro disky. A je také lepší začínat kratší vzdáleností a postupně hody prodlužovat. Pro začátečníky je lepší najít si někoho, kdo házení ovládá a podívat se, jak by takový hod měl vypadat.

ČASTÉ CHYBY:
Velmi často se stává, že disk je špatně naklopený (v ose X) a letí příliš vzhůru, což má za následek jeho následné "couvání". Nebo naopak se stává, že jej "švihneme" do země. Další chybou je přetáčení nebo přetáhnutí hodu, kdy konečný švih ruky je přetažen až za přímku letu a disk místo aby letěl rovně v přímce (od ramene k rameni) letí obloukem a stáčí se do oblouku.


Forehand

Pokud jste si již osvojili backhandový hod, můžete se pokusit natrénovat forehand.
Pro tento hod se postavíte čelem ve směru hodu. Záleží zde na švihu v zápěstí, sklonu ruky a naklopení disku.

Disk chyťte třemi prsty (prostředníček, ukazovák a palec) tak, že prostředníčkem se dotýkáte boku spodního okraje disku, ukazováčkem si přidržujete horizontální stabilitu a palcem si pouze přidržujete disk k ruce, aby nespadl. Pro tento hod je nejdůležitější zápěstí a prostředníček. Dodává disku potřebnou rotaci a určuje směr letu.


Technika hodu připomíná techniku práskání bičem. Jedná se o krátký "sekavý" pohyb ruky. Podobný, jako když se hází kamínkové žabky do vody.
Disk držíme vedle těla (praváci vpravo, leváci vlevo), stojíme čelem ke směru letu, paže směřuje dolů, ale loket pokrčíme tak, aby se ruka s diskem dostala lehce pod úroveň ramene. Disky mírně naklopíme dolů (v ose Y) a švihneme. Někdy pomáhá, když se k hodu mírně nakloníte na stranu, kde držíte disk. Na náklon ale pozor, aby nedošlo k přílišnému náklonu a nácviku špatné techniky.

ČASTÉ CHYBY:
Disk má špatný sklon a letí buď rychle nahoru nebo dolů. Disk má nedostatečnou rotaci a v letu se "třepotá".


Overhand wrist flip

Tento hod, také nazývaný "kuře" je možné hodit nejen vpřed, ale i vzad. Je to efektní hod, který zpestří freestyle. Postoj je podobný jako u forehandu. U hodu je důležitý švih v zápěstí a sklon.

Úchop kuřete je stejný, jako když držíte normální jídelní talíř, jen disk obrátite dnem vzhůru. Ruku s diskem držíte na boku na nebo lehce nad úrovní hlavy a švihem v zápěstí disk vypustíte před sebe. Délka hodu závicí na švihu zápěstí a paže. U tohoto hodu je důležité udržet si rameno ve správné výšce.


ČASTÉ CHYBY:
Nedostatečná rotace, malý švih, disk se díky tomu třepotá. Disk nemá správný sklon a létá šikmo vysoko nebo do země. Rameno a loket je nízko, disky létají do země a křivě.