Mistrovství české republiky v dogfrisbee

Domácí šampionát patří k vrcholům české dogfrisbee scény. Za léta jeho konání si získalo věhlas, který sahá až za hranice naší vlasti. Mistrovství ČR je tzv. otevřené, a mohou se jej účastnit soutěžící ze zahraničí, proto se k nám každoročně vrací týmy nejen z okolních států. 

Tituly se udělují ve čtyřech disciplínách – Freestyle, SuperPro Toss and Fetch, the Quadruped Ženy a the Quadruped Muži. Pro každou z těchto disciplín jsou stanovena kvalifikační kritéria, která naleznete níže na této stránce. 

KVALIFIKAČNÍ KRITÉRIA FREESTYLE / FREESTYLE QUALIFICATION CRITERIA​

CZ

 • kvalifikací se rozumí kategorie Open Freestylového víkendu DiscDog Brit Cupu, od sezóny 2020 je možné se kvalifikovat i z freestyle ligových závodů;

 • z pohárových závodů na MČR v dogfrisbee přímo postupují nejlepší 3 týmy z konečného pořadí kvalifikace + se stanovují dva náhradníci. (systém jako v USDDN) Pokud se mezi nejlepšími čtyřmi týmy umístí tým, který je již kvalifikovaný, přesouvá se nominace na dalšího v pořadí;

 • z nepohárových závodů na MČR v dogfrisbee přímo postupují nejlepší 2 týmy z konečného pořadí kvalifikace, z nepohárových závodů se neustanovují náhradníci. Pokud se mezi nejlepšími dvěma týmy umístí tým, který je již kvalifikovaný, přesouvá se nominace na dalšího v pořadí;

 • na MČR v dogfrisbee se kvalifikuje z každé soutěže 1 tým, který měl v soutěži z týmů, které se nenominovaly, nejvyšší bodovou známku za jedno kolo freestylu;

 • na MČR v dogfrisbee se automaticky kvalifikuje Mistr České republiky v dogfrisbee z předchozího roku;

 • Výbor klubu může udělit 1 divokou kartu pro tým, který se nekvalifikoval na základě těchto pravidel;

 • na MČR v dogfrisbee se kvalifikují 3 nejlepší týmy ze Závodu poslední šance, který se koná den před MČR dle pravidel USDDN, ovšem pouze na 1 kolo FS + 1 kolo MD;

 • na MČR v dogfrisbee se kvalifikuje tým, který měl v závodě poslední šance z týmů, které se nenominovaly, nejvyšší bodovou známku za jedno kolo freestylu

 • Každý hráč se může MČR zúčastnit maximálně se dvěma psy;

  V případě, že se hráč umístí na postupovém místě se třetím (případně dalším psem), je v pořadí hodnocen jako již kvalifikovaný tým, ovšem pro start na MČR si bude moci vybrat i z takto umístěných psů. Své rozhodnutí o výběru psů musí oznámit do uzávěrky MČR. MČR se není možné zúčastnit se psem, který se neumístil na postupovém místě.

ENG

 • qualifiers are the Open categories from freestyle competitions of the DiscDog Brit Cup, since the season 2020 is possible to qualify from other official czech competition;

 • best 4 teams qualify directly from each „CUP“ event + 2 alternates. If there is already qualified team in top 4, nomination goes to next team in the order; 

 • best 2 teams qualify directly from each „NON CUP“ event ther will be no alternates. If there is already qualified team in top 2, nomination goes to next team in the order;
   
 • not yet qualified team with best freestyle round from each event;

 • previous Czech Discdog Champion;

 • Club SC can award 1 wild card;

 • best 3 teams from Last Chance Competition that runs day before the Championship under the USDDN „division II rule“ (1 round of freestyle + 1 round of MD);

 • not yet qualified team with best freestyle round at Last Chance Competition

 • Each player can participate with maximum of 2 dogs;

In the case player´s 3rd (or other) dog is placed on qualifying place, this dog is an auxiliary dog and a the player can choose such dog for the Championship. Only qualified dogs can take part in the competition. The decision must be made at last to the date of confirmation.

KVALIFIKAČNÍ KRITERIA SPTF A QUADRUPED / qualification criteria for sptf and quadruped

CZ

 • Kvalifikačními soutěžemi jsou všechny závody započítávané do DogShop ligy dogfrisbee nebo DiscDog Brit Cupu, které se konají v období mezi jednotlivými Mistrovstvími České republiky. 

  Super MiniDistance

  Na MČR v Super MiniDistance se kvalifikuje každý tým, který na některé z kvalifikačních soutěží nahází:

  • v součtu 40 bodů a více
  • v jednom kole 24 a víc bodů 

  (v Super Minidistance není žádné omezení počtu psů na hráče)

  the Quadruped

  Pro účast na MČR v Quadrupedu je potřeba předvést platný pokus na kterékoli kvalifikační soutěži v délce minimálně:

  • Ženy – 45 m
  • Muži – 50 m

  V souladu s pravidly Quadrupedu může hráč na MČR startovat pouze s jedním psem. Kvalifikace se týká hráče, na MČR tedy může nastoupit s jiným psem, než se kterým získal kvalifikaci.

  Týmy pro MČR budou do skupin rozřazeny na základě délky nejdelšího kvalifikačního pokusu. Na MČR tedy nebude kvalifikační kolo, začínat se bude přímo první skupinou.

  Automatická kvalifikace pro úřadujícího Mistra

  Na MČR následujícího roku se automaticky kvalifikuje tým (SMD)/ hráč (Q), který na MČR předchozím získal titul Mistr ČR v SuperMinidistance / Quadrupedu. Takto kvalifikovaný tým má v nominační tabulce u kvalifikačního výkonu nulu, své postavení si může vylepšit na kterékoli kvalifikační soutěži v souladu s kvalifikačními kritérii. Úřadující Mistr ČR má v dané disciplíně na MČR následujícího roku startovné zdarma

ENG

 • Qualfiers are all events that counts to  DogShop liga dogfrisbee or Dog Chow DiscDog Cup in the period between Czech Championships. 

  Super Pro Toss & Fetch

  For Czech Championship in Super MiniDistance qualifies team, that performs 

  • minimum 40 points in total
  • minimum 24 points in one round

  (there are no limitation on number of dogs per handler in Super Minidistance)

  the Quadruped

  For Czech Championship in Quadruped qualifies player, that performs: 

  • Ladies – 45 meters
  • Men – 50 meters

  Every player can qualfy only 1 time. Nomination is per player, means that the player can play with any dog no matter which dog he qualify with.

  On the Czech Championship, no qualification round will be played. The groups will be set by the distance that players qualify with.

  Free Start for the Champion

  The Champions from the Czech Championship are automaticly qualified and pay no starting fee in the division they are champions in. Anyway the teams that qualified this way has 0 score. The team can improve this score by the qualification rules on any of the Qualifiers…